Indkaldelse til generalforsamling 2017

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Korup Cykelmotion.

Torsdag 2. marts 2017, kl. 18:30

Læreværelset, Korup Skole

Dagsorden :
1. Valg af dirigent
2. Valg af Referent
3. Formandens beretning
4. Godkendelse af regnskab V/ kasseren
5. Fastsættelse af Kontingent
6. På Valg til bestyrelse
– Michael Søderholm Kasser (Modtager ikke genvalg)
– Erling Nørregaard (modtager Genvalg)
– Martin Rundager Johansen: 1 suppleant ( modtager Genvalg)
7. Indkomne forslag
8. Evt.

Forslag eller punkter der ønskes med på dagsorden skal de sendes til formanden senest 14 dage før på mail ps@johansen-biler.dk.

Efter generalforsamlingen er der mad i KKIC ca. kl. 20.

Tilmelding senest 1. marts på facebook eller mail til ps@johansen-biler.dk af hensyn til bestilling af mad.

Vi håber at se rigtig mange til et par hyggelige timer og lidt godt at spise

Med venlig hilsen,

Bestyrelsen

Nyt fra bestyrelsen

Træningsdag med Henning Schultz

Lørdag den 25/3 kl 9.00 har vi arrangeret en træningsdag sammen med Henning Schultz.
Henning kommer og fortæller om køreteknik sikkerhed signaler kommandoer m.m hvorefter vi slutter af med en træningstur, håber at se rigtig mange, mere info senere 🚴

Officiel opstart sæson 2017 er Tirsdag den 4/4 kl 18.00 hvor vi traditionen tro ruller en tur ,Griller en pølse og får en tår at drikke .

Tøjbestilling

Vi er på vej til genbestilling af klubtøj, så hvis du mangler eller ved du skal bruge noget så ring til formanden på 22794374 eller send en mail til ps@johansen-biler.dk så vi kan bestille i de rigtige str 👍

Fyn Rundt

Bestyrelsen har pga af at Forårsklassikeren i Morud i år er aflyst valgt at give tilskud til Fyn Rundt som køres den 10 juni med start og mål i Centrum omkring Munke Mose.
Der er som bekendt flere distancer.
Klubben giver tilskud på 100 kr og samtidig får vi 20% rabat på start nr når vi tilmelder samlet som klub.
Vi afslutter med burger øl/vand og koncert 😎
Det bliver en fest som vi håber rigtig mange vil bakke op om.
Nærmere info senere.

Mvh Bestyrelsen

Generalforsamling 2017

Generalforsamling bliver holdt Torsdag den 2. marts 2017 i læreværelset som vi plejer , tidspunkt og dagsorden kommer senere 👍
Husk at mød op og få indflydelse i din klub, har du gode ideer eller forslag til ændringer eller blot lyst til en hyggelig aften så mød op og få lidt at spise 😋
Bemærk evt forslag skal sendes til formanden senest 14 dage før på mail til ps@johansen-biler.dk.

Med venlig hilsen,

Bestyrelsen