Generalforsamling 2021

Torsdag den 17 juni 2020, kl 18.30 – 20.00

lokation kommer senere.

Så er det tid til den årlige generalforsamling.

Dagsorden jf vedtægterne:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse
 4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag
  Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være modtaget af bestyrelsen senest d 1 juni 2021.
 7. Valg af formand (i lige år)
 8. Valg af kasserer (i ulige år)
 9. Valg af sekretær (i ulige år)
 10. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer – vælges for 2 år
 11. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 12. Valg af revisor og revisorsuppleant
 13. Eventuelt

Håber rigtigt mange vil deltage det plejer at være superhyggeligt.

Med venlig hilsen,
Bestyrelsen

Comments are closed.