Træning aflyst

Som følge af meddelelsen fra Statsministeriet vedr. Covid 19 nedluking, er fælles cykeltræning aflyst til efter påske.

Cirkeltræning er aflyst resten af marts.

Generalforsamling 2020

Tirsdag den 10/3 2020, kl 18.30 – 20.00

Læreværelset, Korup Skole

Så er det tid til den årlige generalforsamling.

Dagsorden jf vedtægterne:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse
 4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag
  Forslag skal sendes til formanden senest 14 dage før på mail@korup-cykelmotion.dk
 7. Valg af formand (i lige år)
  Ulrik Møller modtager genvalg
 8. Valg af kasserer (i ulige år)
 9. Valg af sekretær (i ulige år)
 10. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer – vælges for 2 år
  Lars Dyreborg modtager genvalg
 11. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 12. Valg af revisor og revisorsuppleant
 13. Eventuelt

Efter mødet går vi i cafeen hvor KCM søger for mad. Tilmelding til spisning senest 3/3 på Facebook

Håber rigtigt mange vil deltage det plejer at være superhyggeligt.

Med venlig hilsen,
Bestyrelsen

Sæsonstart 2019

Tirsdag den 2/4 kl 18.00

KKIC

Hej Venner,

Så er det tid til den officielle sæsonstart med efterfølgende fællesspisning.
Tilmelding på Facebook

Med venlig hilsen,
Bestyrelsen

Generalforsamling 2019

Tirsdag den 5/3 kl 18.00

Læreværelset, Korup Skole

Hej Venner,

Så er det tid til den årlige generalforsamling.

Mød op til en hyggelig aften og bare rolig der er ingen der bliver presset til bestyrelsen, der er rift om pladserne ?

Efter mødet ca 19.30 går vi i cafeen hvor KCM søger for mad ?

Alle forslag skal sendes til formanden senest 14 dage før på ps@johansen-biler.dk.

Håber rigtigt mange vil deltage det plejer at være superhyggeligt, af hensyn til mad bedes i tilmelde jer på Facebook.

Med venlig hilsen,
Bestyrelsen

Nye træningstider

Der er nogle ønsker om at flytte træningstiden om søndagen fra 09.30 til 09.00, det har vi drøftet i bestyrelsen, og har besluttet at fra og med på søndag d. 10/6-2018, er træningstiderne sådan her:
Tirsdag og torsdag kl. 18.00
Søndag kl. 09.00
Alle dage fra KKIC.
Der bliver ofte kørt ture på andre tidspunkter, og det er super godt, der bliver skrevet flittigt om ture på facebook, så der er rig mulighed for at komme ud i det gode vejr, fortsæt endelig med det, blot vi holder fast i de officielle træningstider

Sæsonstart 2018

Tirsdag den 10/4 kl 18.00

KKIC

Hej Venner,

Så er det tid til den officielle sæsonstart.

Vi starter med at tage et samlet billede i det nye cykeltøj til facebook og hjemmeside.

Efter turen griller vi en pølse og klubben giver en tår at drikke.

Med venlig hilsen,
Bestyrelsen