Generalforsamling 2020

Tirsdag den 10/3 2020, kl 18.30 – 20.00

Læreværelset, Korup Skole

Så er det tid til den årlige generalforsamling.

Dagsorden jf vedtægterne:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse
 4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag
  Forslag skal sendes til formanden senest 14 dage før på mail@korup-cykelmotion.dk
 7. Valg af formand (i lige år)
  Ulrik Møller modtager genvalg
 8. Valg af kasserer (i ulige år)
 9. Valg af sekretær (i ulige år)
 10. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer – vælges for 2 år
  Lars Dyreborg modtager genvalg
 11. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 12. Valg af revisor og revisorsuppleant
 13. Eventuelt

Efter mødet går vi i cafeen hvor KCM søger for mad. Tilmelding til spisning senest 3/3 på Facebook

Håber rigtigt mange vil deltage det plejer at være superhyggeligt.

Med venlig hilsen,
Bestyrelsen

Comments are closed.